Vítejte v mé galerii DARMA. Vše, co zde vidíte vystaveno, JSOU MNOU OSOBNĚ VYTVOŘENÉ ORIGINÁLY. KAŽDÝ SVĚTELNÝ OBRÁZEK, V SOBĚ NESE SVĚTELNÉ PRVKY, SYMBOLY, BARVY, VZTAHUJÍCÍ SE K DANÉMU TÉMATU, KE KTERÉMU BYL VYTVOŘEN. STEJNĚ JAKO SVĚTELNÁ ŘEČ, PŮSOBÍ NA MNOHA ÚROVNÍCH. Působí na duchovní, duševní a srdeční oblasti. Zde hovoříme o „sídle naší duše“. 

OBRÁZKY MAJÍ JAK TERAPEUTICKÝ ÚČINEK=PŮSOBÍ HARMONIZAČNĚ, TAK AKTIVAČNÍ= PROBOUZÍ ČLOVĚKA.

PŘE-DÁVÁM JE LIDEM VE SVÝCH ČLÁNCÍCH DAREM, JAKO  PODPORU = AKTIVOVÁNÍ=ODEMKNUTÍ JEMNOHMOTNÝCH ČASOVÝCH ZÁMKŮ A KÓDU

VZTAHUJÍCÍ SE K DANÉMU TÉMATU.

RÁDA PRO VÁS VYTVOŘÍM VÁŠ OSOBNÍ ORIGINÁLNÍ OBRÁZEK, KTERÝ BUDE POUZE VÁŠ, PRO VÁS. JE MOŽNO SI JEJ NECHAT SI VYTVOŘIT NA ZAKÁZKU, DLE VAŠEHO PŘÁNÍ, POŽADAVKŮ.

                     

 NÁVŠTĚVA MÉ GALERIE, NECHŤ VÁM PŘEDÁ DAREM PŘESNĚ TO PO-TŘEBNÉ, PRO KTERÉ JSTE ZDE, NA MÉ STRÁNKY PŘIŠLI. 

 

Tento materiál je autorským produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky je zakázáno a jde o porušením autorského zákona, které může být stíháno. Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení © www.bilarobinsonka.cz 

V LÁSCE NASTAVUJI SVÉ HRANICE HRANICE DRUHÝM. JE PRO MNE BEZPEČNÉ RESPEKTOVAT SVÉ HRANICE = SVÉ NASTAVENÍ
Sesterstvo Růže: Světelný obraz do-volící nám opětovně si vzpomenout na dávné Sesterství Žen, které je je spojovalo. Ochraňovalo. SESTERSTVÍ = BEZPEČÍ
Aktivační obrázek: Opětovné obnovení v Sesterstvo, otevírám Své Srdce Důvěře. Důvěřuji, že s ostatními Ženami jsem v Bezpečí. Důvěřuji, Věřím, Do-volím si bezpečí Sesterství
Uvnitř sebe samých vnímáme, že míra citu, lásky „sama od sebe“ nabírá na síle. Zjišťujeme, že odpouštíme. Jsme více shovívaví, snadněji porozumíme pochybení druhých lidí. To vše je nám nápomocno „jít dále“. Zkusme se stejnou lehkostí, láskyplným pochopením od-pustit domnělá pochybení sami sobě. Dělali jsme vše nejlépe, jak jsme mohli. Do-volme si plně důvěřovat sami sobě, při prožívání našich já. NENECHME SI VZÍT POCIT BEZPEČÍ LIDMI, KTEŘÍ JEJ NABOURÁVAJÍ TVRZENÍM, ŽE TAKOVÍ JACÍ JSME NEJSME HODNI LÁSKY. ŽE SI NĚCO - AŤ UŽ JE TO COKOLIV NEZASLOUŽÍME.
Z Lásky k sobě, k druhým v Lásce přetínám veškerá pro mne nevyhovující energetická pouta a svazky. bránící mi postoupit dále, kráčet bezpečně svou cestou. Která mi odebírají mou energii a ubírají mi mé dary. V lásce děkuji a předávám druhému to, co jeho jest. Svobodně se opětovně nadechnu , v lásce beze strachu.
ZLATÁ BRÁNA NOVÉHO VĚKU 2020. vnímejme energii Nového, přesto nám známého. Děkujme, že jsme vše zvládli, bylo nám umožněno projít. nasávejme pro nás novou, čistou energii Nového Věku. Jsme v bezpečí těch, kteří prošli, stejně jako my. Děkuji za tento DAR.