Převelice si Vážím vyslovení Vaší důvěry v mé služby. Vědoma si jejich váhy, hloubky, přesahu a přínosu pro Váš život.

OSOBNÍ KONZULTAČNÍ SETKÁNÍ

 

In-formace které předávávám: AKÁŠICKÉ ZÁZNAMY,POSLÁNÍ DUŠE, KARMICKÉ PŘÍČINY, A TEDY NE-VHODNÉ NASTAVENÍ VE VAŠICH VZORCÍCH,KOMUNIKACE S VAŠIM VYŠŠÍM JÁ ….vše co je v souladu s Vámi, tedy co Vám má být pře-dáno. Chanelling s jinými entitami neprovádím, stejně jako pouhou výměnu informací. průběhu konzultací dochází k dodržení transformačního pravidla: vyšší může přeměňovat nižší.
Konzultace probíhají na vysokých vibracích. Obvykle dochází při pře-dávání k tzv. „osvětlení“, či po-chopení situací, ve kterých se právě nacházíte. Během konzultací díky tomuto vynesení in-formací na světlo nastává a dochází ke spoustě AHA momentům, z-Vědomování.
Díky tomu, se tak vše posunuje dále.

KONZULTACE ON-LINE

 

Přesto, že vnímám přínos osobního setkání, ne vždy je možné sezení umožněno. Proto  je možno domluvit si také konzultaci na dálku. 

Ať už formou telefonického, či audio hovoru. 

 

Close Menu