Převelice si Vážím vyslovení Vaší důvěry v mé služby. Vědoma si jejich váhy, hloubky, přesahu a přínosu pro Váš život.

OSOBNÍ KONZULTAČNÍ SETKÁNÍ

 

In-formace které předávávám: AKÁŠICKÉ ZÁZNAMY,POSLÁNÍ DUŠE, KARMICKÉ PŘÍČINY, A TEDY NE-VHODNÉ NASTAVENÍ VE VAŠICH VZORCÍCH,KOMUNIKACE S VAŠIM VYŠŠÍM JÁ ….vše co je v souladu s Vámi, tedy co Vám má být pře-dáno. Chanelling s jinými entitami neprovádím, stejně jako pouhou výměnu informací. průběhu konzultací dochází k dodržení transformačního pravidla: vyšší může přeměňovat nižší.
Konzultace probíhají na vysokých vibracích. Obvykle dochází při pře-dávání k tzv. „osvětlení“, či po-chopení situací, ve kterých se právě nacházíte. Během konzultací díky tomuto vynesení in-formací na světlo nastává a dochází ke spoustě AHA momentům, z-Vědomování.
Díky tomu, se tak vše posunuje dále.

KONZULTACE ON-LINE

 

Přesto, že vnímám přínos osobního setkání, ne vždy je možné sezení umožněno. Proto  je možno domluvit si také konzultaci na dálku. 

Ať už formou telefonického, či audio hovoru. 

 

CEREMONIÁL AKTIVACE DUŠE

 

Při aktivačním sezení  = procesu, jsem Vaší průvodkyní. Oproti běžnému odbloku jdeme velmi do hloubky, až na samotnou prvopočáteční PŘÍČINNOU událost. Dochází tak, k odstranění hlavních bloků bránící aktivaci duše a transformačních procesů k nalezení sebe samých, včetně nastavení nově platných SOU-LADNÝCH ZÁKONŮ, pro Vás.
V průběhu aktivačního procesu může, či nemusí nastat situace, kdy přivádíme nazpět ztracené části duše.

Hovoříme tedy o KOMPLEMENTACI DUŠE = OBNOVA DUŠE.

V průběhu aktivačního sezení dochází také ke trvalému zrušení-deaktivaci starých smluv a dohod uzavřených obvykle během prvních inkarnací duše, také k rušení kleteb, apod.

 

TVORBA KRÁSY

SVĚTELNÉ OBRAZY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

HARMONIZACE VAŠEHO INTER-IÉRU

Vy jste Váš příbytek. Díky nahlédnutí do Vaší duše = vašeho domova,  Vám tak předám  in-formace o Vás samotných  v jiné podobě – tedy na základě  informací, ze světa kterým jste denně obklopeni, ze světa kde přebýváte. 

Díky napojení na jemnohmotný svět, který nás obklopuje a na Vás samotné. Vám předávám potřebné in-formace, které jsou podporou pro vytvoření harmonizace ve Vašem příbytku, či pracovním prostředí. Díky čemuž se VY SAMI BUDETE CÍTIT DOBŘE VE SVÉM VLASTNÍM PROSTŘEDÍ. BUDETE VNÍMAT SVŮJ PŘÍBYTEK JAKO MÍSTO, KDE SE CÍTÍTE DOBŘE, kde jste V BEZPEČÍ. 

Díky naladění se na Vaší energii a  tedy energii Vašeho příbytku Vám předám informace i vhodných květinách, polodrahokamech, které jsou Vás vhodné a prospěšné. 

Neočekávejte konzultaci bytové designérky, kterou nejsem. Neočekávejte, že Vám budu říkat ať si zařídíte byt dle nějakého stylu.

Očekávejte, že se během konzultace otevře více, než jaká barva ve Vašem příbytku s Vámi neladí a kterou potřebujete. Konzultace o Vašem inter-iéru. Je to přímá konzultace o Vás a o Vašem světe který Vás denně obklopuje, který jste Vy sami pro sebe vytvořili, či spolu-vytvořili. Během této inter-iérové konzultace se tak otevírají mnohá nečekaná témata, která Vás samotné mohou překvapit. 

Na která se ve své podstatě denně díváte, máte je na očích, nicméně je nejste schopni uchopit a vy-řešit

 

Close Menu