Převelice si Vážím vyslovení Vaší důvěry v mé služby. Vědoma si jejich váhy, hloubky, přesahu a přínosu pro Váš život.

OSOBNÍ KONZULTAČNÍ SETKÁNÍ

 

In-formace které předávávám: AKÁŠICKÉ ZÁZNAMY,POSLÁNÍ DUŠE, KARMICKÉ PŘÍČINY, A TEDY NE-VHODNÉ NASTAVENÍ VE VAŠICH VZORCÍCH,KOMUNIKACE S VAŠIM VYŠŠÍM JÁ ….vše co je v souladu s Vámi, tedy co Vám má být pře-dáno. Chanelling s jinými entitami neprovádím, stejně jako pouhou výměnu informací. průběhu konzultací dochází k dodržení transformačního pravidla: vyšší může přeměňovat nižší.
Konzultace probíhají na vysokých vibracích. Obvykle dochází při pře-dávání k tzv. „osvětlení“, či po-chopení situací, ve kterých se právě nacházíte. Během konzultací díky tomuto vynesení in-formací na světlo nastává a dochází ke spoustě AHA momentům, z-Vědomování.
Díky tomu, se tak vše posunuje dále.

KONZULTACE ON-LINE

 

Přesto, že vnímám přínos osobního setkání, ne vždy je možné sezení umožněno. Proto  je možno domluvit si také konzultaci na dálku. 

Ať už formou telefonického, či audio hovoru.