Pravda o Pravdě
Aktivační obrázek vynesení Pravdy na Světlo. Obrázek nese název Pravda o Pravdě

Pravda o Pravdě

Pravda o Pravdě

Tak jsme to dopracovali tak daleko, v tom prožívání našich životů. V přijímání obecných “pravd“, poznatků a výroků nejrůznějších falešných proroků. Že jsme jako společnost, zcela vážně uvěřili, akceptovali a tím pádem také se sžili a žijeme s domněnkou, že: „Pravda neexistuje“. 

A vážně je tomu tak? A co když je to jinak? 

Co když, je to jen další mylná iluze výkladu a interpretace nějakého člověka, FALEŠNÉHO DUCHOVNÍHO, temného mocného, který si takto předem vytváří iluzi o sobě samém, aby sám vypadal jako ten, který je vždy dobrý. Má na vše vždy správnou a pravdivou dopověď? Tedy ten, který má ve své podstatě právě vždy Pravdu. A je něco takové jako Pravda? A existuje? A pokud Ano, proč se neukazuje? Nebo ukazuje? A jak to VE SVÉ PODSTATĚ je? 

PRAVDU-máme neustále na svých očích.

Díky iluzi, systematické práci nejen „falešných Duchovních“, nejrůznějších vychytrálků, lidských predátorů, těch, kteří ze sebe dělají něco, či „někoho kým zcela jistě nejsou“, věříme, že prostě zmizela někam, kde není. Navíc, je to vše korunováno obludnostním prohlášením, že nikdy ani nebyla! A že takových falešných nejen duchovních v této transformačně turbulentní době vyrostlo jako hub po dešti.

DÍKY NICOTNÉ ILUZI, KTERÁ SE ROZŠÍŘILA RYCHLOSTÍ SVĚTLA, že PRAVDA NENÍ, SE JIM DAŘÍ KOEXISTOVAT A TLUMIT TAK, MIMO JINÉ SVĚTLO NOVĚ SE PROBOUZEJÍCÍM PŮVODNÍM POSLŮM SVĚTLA NA PLANETĚ ZEMI. 

Jak mazané, vychytrale prolhané, je výše jmenované prohlášení o Pravdě. Vědoma si každého slova, jeho významu i obsahu, které jsem napsala. Mnoho lidí, kteří nestojí v Pravdě, ve Světle, toho rádi využívají. Jsou si velmi dobře vědomi i skutečnosti: dává jim to nádherný prostor se schovat a uschovat tak to, co by mělo býti vyneseno na Světlo. Stalo by se pravdivým. 

Zmizela by jejich iluze dokonalosti, oblíbenosti, laskavosti, dobroty.  Někoho, kdo je vždy, za každého okamžiku a jakékoliv situace jediný, bezchybný a VŽDY dobrý. Jako ten, který dá vždy těm druhým falešně za pravdu. Schovat tak, mimo jiné i jejich skutky a činy, které nejsou uskutečňovány ve Světle, s Láskou, dobrými, Pravdivými a Čestnými úmysly.  

Proč k tomu došlo? A jak je možné, že jim to neustále prochází? 

Využívají lidské ne-Vědomosti. Jsou si velmi dobře vědomi ať již vědomě, či podvědomě faktu, že stále má většina lidské populace ve svých DNA, a tedy v paměti Duše informace, tedy zkušenosti, z toho také vyplývající nastavení. Že jejich víra v Boha, Tedy v Pravdu byla vždy po zásluze potrestána. 

Ohlédneme-li se nazpět. Zlo, které bylo napácháno na lidech a jejich víře, je temný pozůstatek, se kterým se budeme setkávat žel Bohu ještě déle než nějaký ten pátek. Všichni máme možnost nahlédnout zpět do minulosti-historie. Jak naši vlastní, tak té, kterou psalo lidstvo samo. Příběhy, kdy vznikaly nejrůznější temné instituce, Katolické církve nevyjímaje, které si vypůjčili Boha a jeho víru, jako nejsilnější manipulační prostředek, pro vybudování, upevňování mocenských vlivů a postavení. Využili jej tak, jako nejsilnější a nejúčinnější nástroj, který pro manipulaci na Zemi máme. Iluzi, za kterou se mohli „celí“ schovat. Uschovat tak vše, co potřebovali a chtěli. 

Každou lež a křivdu, nepravdu a krádež, každé příkoří, utrpení, každý zlý skutek, který mohli pečlivě skrýt, za jejich temnou iluzi a výklad víry. Kdo žil v Pravdě, byl odsouzen a odpraven, či žil v bídě. Pravda a Láska, bylo a je to poslední, co je zajímá. Kdo měl peníze, měl i moc. Kdo měl moc, měl svou pravdu. 

Čím větší byla moc, tím větší byla možnost vtisknout lidem falešnou, zmanipulovanou iluzi o Pravdě. Tím větší Temnota zahalila lidská srdce, tím větší strach začal vládnout. Pravda bylo jen prázdné slovo. A vírou se staly ceremoniály schované za atributy moci a ukazování „svého vlivu“, osobní moci navenek. Dokazovaní tak bez-moci prostého lidu. 

Byla to prostá manipulace, která úspěšně vládne do dnešní dní. Mocipáni jsou si toho velmi dobře vědomi. Teprve nyní, se začínáme z Doby Temna probouzet, zvědomovat. 

 Stačí se podívat na naši politickou „vládnoucí“ scénu. Lidé přesto, že vědí pravdivá fakta. Jsou zde přítomni jedinci, kteří rozkrádají veřejně majetek, lžou a podvádí, nemají čisté a už vůbec ne úmysly prospěšné pro „prostý“ lid. Jsou omlouvání a jejich zločiny jim prochází. Lidé ze zkušenosti – strachu, kterou si nesou z minulosti – trest za Pravdu, ji ignorují.

Lidé se stále straší, že nebudou – li takoví, jací by měli být. Tedy žít Pravdu dle představ institucí, budou za – to potrestáni. 

Možná si říkáte, že již žijeme v jedenadvacátém století. A že už je to jen historie a vše je jinak. Inu jak kde. Mnoho událostí, se odehrává neustále opět a opět znova, jen jsou převlečené v jiném kabátku.

Stále, se setkáváme se zeměmi, které ponižují, utlačují, odepírají jim vzdělání a jejich lidská práva, trestají ŽENY, KTERÉ JSOU VÝŠE POSTAVENÝMI NEŽ MUŽI. ŽENA JE BLÍŽE BOHU – JAKO TVŮRKYNĚ NOVÉHO ŽIVOTA a VŽDY TOMU TAK BUDE, JE TO BOŽÍ VŮLE. Můžeme tedy říci, že se tak, stále odehrává hon na čarodějnice jen trochu jinak. 

Stále máme církve, které se chvástají svým bohatstvím, kážou vodu a pijí víno. Které jsou navenek stojící ve Světle a uvnitř jsou temné a nepřístupné.  O jejichž pravém a pravdivém fungování, zákulisní politice nevíme pramálo nic. Církve a instituce, které nutí žít člověka v nesvobodě převzatých přikázání a nařízení, omezení. 

TEDY NUTÍCÍHO ŽÍT V PRAVDĚ A VÝKLADU PRAVDY PODLE NĚKOHO JINÉHO. 

Možná se ptáte, jak se nám to promítá do našich životů. Lidé, kteří žijí ve Světle a jejich posláním je i Světlo šířit i jen svou přítomností ve skupinách, kde tomu tak není. Mají velmi obdobné zkušenosti jako já. Sama jsem si mnohokráte opětovně prožila křivdy a bezpráví ve svých minulých zaměstnání. Kdy lži, nepravdy, lživá tvrzení lidem zcela bez problémů procházela u mých nadřízených. Byly mi odepřeny i odměny, které mi v Pravdě náleží. Jen proto, že nadřízení prostě překroutili pravdu ve svou, tak, aby tyto skutky mohli učinit. 

Bylo to nastavení právě z minulých inkarnací, kdy mnoho pracovníků Světla bylo křivě obviňováno, pronásledováno, umučeno, nejen pro jejich život v Pravdě a jejich Světlo, které šířily v době Temna. Ale také fakt, že prostě lidé se kterými jsem se setkala, byli žel Bohu právě ti, kteří si díky lžím, manipulaci, ne-Pravdě a tedy Ne-Vědomí potřebovali demonstrovat svou „moc“ a nadřazenost. 

Bylo to jen v jiném kabátku- tlumit mé Světlo, srážet mne na jejich nižší vibrace. Pro upevňování falešné iluze nad-řízenosti, k získání respektu přes manipulaci strachem. Tehdy jsem nebyla natolik Vědoma, vnímat a vidět celou situaci z odstupu, o čem ve své podstatě je. A jedině ten, který byl stejně nastaven jako oni, měl i to, o co byl druhý okraden. Znáte to. Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti. Je více než trefné.  

Proto prosím, vezměte na svá Vědomí: 

Zpracujte si svá nastavení, kdy jste zářili jako poslové Světla, plnili jste svá poslání. Žili jste v Pravdě. Možná Vás zkušenosti z těchto inkarnací brzdí v rovzpomenutí si a opětovnému přijetí Vašich darů.

Řeknu Vám tajemství, které žádným tajemstvím není. Jen lidé, zmatení díky zahlcenosti všemi zmatečnými informacemi na to již dávno zapomenuli. Byť v hloubi svých srdcí to každý zná. 

TEĎ A TADY JE NEJVHODNĚJŠÍ OKAMŽIK VYNÉST PRAVDU O PRAVDĚ OPĚT NA SVĚTLO: 

VZPOMEŇ SI ČLOVĚČĚ NA PRAVDU SVOU, KTEROU V SRDCI SVÉM HLUBOKO UKRYTOU MÁŠ.

KTEROU DOBŘE ZNÁŠ A VE SVÉ MYSLI ZÁMĚRNĚ SKRYTĚ SKRYTOU MÁŠ. VZPOMEŇ SI TEĎ A TADY.

DO-VOL SI VZPOMENOUT NA SEBE, NA SVOU PRAVDU, KTEROU SÁM V SOBĚ NOSÍŠ A UKRÝVÁŠ.

DO-VOL SI VZPOMENOUT NA SVÉ PRAVDIVÉ NASTAVENÍ.

DO-VOL SI VZPOMENOUT NA LÁSKU.

DO-VOL SI VZPOMENOUT NA JEDNOTU, KTEROU V CELÉ PRAVDĚ SÁM O SOBĚ JSI.

DO-VOL SI VZPOMENOUT NA PRAVDU JMÉNEM ŽIVOT, KTEROU DOBŘE ZNÁŠ A KTERÉ SE MOŽNÁ STÁLE OBÁVÁŠ.

PRAVDA EXISTUJE.

PRAVDA VŽDY BYLA

PRAVDA JE TEĎ a TADY

PRAVDA VŽDY BUDE

PRAVDA JE SVĚTLO

PRAVDA JE LÁSKA

PRAVDA JE STVOŘITEL, BŮH, JSOUCNO, VESMÍR

PRAVDA JE VŠE, CO BYLO STVOŘENO

PRAVDA JA KAŽDÝ KAMÍNEK, KTERÝ SE POVALUJE NA ZEMI

PRAVDA JE VÍTR, KTERÝ NÁM FOUKÁ DO TVÁŘÍ PŘETVAŘÍ NAŠI MATKU ZEMI

PRAVDA JSOU STROMY, KTERÉ NÁM DAREM DÁVAJÍ KYSLÍK A MŮŽEME DÍKY NIM ŽÍT, DÝCHAT ČISTÝ VZDUCH

PRAVDA JE VODA, KTERÁ PROUDÍ, TEČE, VLNÍ SE NA ZEMI. KTERÁ NÁM TIŠÍ ŽÍZEŇ. 

VODA, KTERÁ NÁM PROUDÍ JAKO NEJRŮZNĚJŠÍ TEKUTINY V NAŠICH TĚLECH A KTERÁ JE V NAŠEM TĚLU PONEJVÍCE OBSA-ŽE-NA 

PRAVDA JE KAŽDÝ ŽIVÝ TVOR, KTERÝ CHODÍ, LÍTÁ, SKÁČE, BĚHÁ, ČI SE PLAZÍ PO MATCE ZEMI

PRAVDA JE KAŽDÝ TVOR, KTERÝ PLAVE, ČI ŽIJE VE VODĚ

PRAVDA JE KAŽDÁ ROSTLINA, KTERÁ NÁM VYTVÁŘÍ Z-DARMA KRÁSU NA POHLED

PRAVDA JE KAŽDÝ TÓN, KTERÝ ZAZNÍ VESMÍREM

PRAVDA JE HUDBA, KTEROU VYTVÁŘÍME SVÝM ŽIVOTEM

PRAVDA JE VŠE, CO A JAK VIDÍME, ZŘÍME, VNÍMÁME, PROŽÍVÁME A ZAŽÍVÁME MY SAMI DÍKY SVÝM ZÁKONŮM, VE SVÝCH DNA, KTERÉ SI NESEME, DÍKY SVÝM NASTAVENÍM, DÍKY SVÝM ZKUŠENOSTEM

PRAVDA JE VŠE, CO A JAK VNÍMÁ, VIDÍ TI DRUZÍ OKOLO NÁS, KTEROU PROŽÍVAJÍ A ZAŽÍVAJÍ, DÍKY JEJICH NASTAVENÍM ZÁKONŮ V JEJICH DNA, KTERÉ SI NESOU, DÍKY JEJICH ZKUŠENOSTEM

PRAVDA, JE PRAVDOU SAMA O SOBĚ. NEMUSÍ OBHAJOVAT.

MĚJ SE NAPOZORU PŘED LIDMI, BYTOSTMI, KTEŘÍ TVRDÍ, ŽE PRAVDA NEEXISTUJE.

JEJICH ZÁMĚR NENÍ PRAVDIVÝ. SAMI NESTOJÍ VE SVĚTLE, ALE VE FALEŠNÉ ILUZI PRAVDY, ABY TĚ SVEDLI NA SCESTÍ. TVRDÍ – LI NĚKDO, ŽE PRAVDA NEEXISTUJE, NENÍ A NIKDY NEBYLA. PAK NEMLUVÍ V LÁSCE. 

TVŮJ KOMPAS JE TVÉ SRDCE. NASLOUCHEJ SVÉMU SRDCI, KTERÉ TI VŽDY NAPOVÍ A V PRAVDĚ PRAVDIVĚ ODPOVÍ.

DO-VOL SI SVÉMU SRDCI SE OPĚT OTEVŘÍT. DO-VOL SI OPĚT SLYŠET JEHO HLAS, KTERÝ K TOBĚ STÁLE MLUVÍ A PROMLOUVÁ, KTERÝ TAK DOBŘE ZNÁŠ.

KTERÝ BEZPEČNĚ ROZEZNÁŠ. DO-VOL SI MU NASLOUCHAT. TEĎ A TADY. NAVŽDY.

OD TOHOTO OKAMŽIKU.  JE TO PRO TEBE BEZPEČNÉ.

HLAS TVÉHO SRDCE JE LÁSKA. LÁSKA JE BEZPEČNÁ, LÁSKA JE BEZPEČÍ.

LÁSKA JE NEJVYŠŠÍ BOŽÍ OCHRANA. LÁSKA JE SVĚTLO.

PRAVDA JE LÁSKA. LÁSKA JE BŮH. BŮH JE PRAVDA. PRAVDA JE VŠE.

PRAVDOU TY SÁM JSI

P.S.: A Bůh se zeptá: A s jakým záměrem, jsi to vše činilo mé dítě 

Psáno Světlem, Světelnou řečí. S láskou Marie Al Mayeiara äēt An Maat Raa. 

bilarobinsonka

Odemykám skrytou pravdu a posvátná tajemství poselství duše ukrytá ve Vašem srdci. Jsem šťastná, protože plním své poslání. Mé poslání je předávat lidem správné, potřebné IN-FORMACE na jejich transformační cestě k nalezení sebe samých uvnitř svých srdcí. Mou cestu srdce si přečetěte zde