Join The Network

Meet more Like-minded people

PREMIUM členství Vám otevírá přístup ke všem IN-FORMACÍM dostupným na těchto webových stránkách.

Marie MIranlaja
Spirituální učitelka

Otázky a odpovědi týkající se Premia členství

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. 

Mé články, IN-FORMACE slovem předané,  jsou přepsáním a vyslovením = vynesení Vědění=Světla = Pravdy, které samy o sobě jsou darem. Každý článek je předáním poznání ve formě zkušenosti a odhalení skryté Pravdy = pradávných Vesmírných zákonů. 

Díky čemuž dochází ke zvyšování úrovně Vašeho Vědomí a lepšího bytí. 

Proto jsou mé články = které mohou být považovány = tedy nazývány Svazky zpoplatněny, aby byla zachována rovnováha na misce vah v podobě přijímání a dávání = braní si navzájem zpět, co nám ve světle náleží. 

V mých článcích také naleznete DAR v podobě převedeného tématu do do obrazové podoby, pro lepší pochopení daného tématu a učeného textu. 

Cena článku = Svazku, je vyvážením přiměřenosti za hloubku = přesah, který Vám do života přináší. Neb cena, nerovná se tomu, co kde dostanu zadarmo, abych zakryl(a) svou nízkou úroveň a kvalitu vlastního poznání. Tedy falešné kupování přízně dary zdarma. 

Ale o síle přesahu = míře vlivu = přínosu na Váš každodenní život. 

Všechny mé články obsahují prvky Světelné řeči – tedy písmo a obraz. 

Články v sobě obsahují mnohé skryté=hluboko vepsané, co uzříte vždy, když budete se v daném tématu připraveni posunout o stupeň výše. Je vhodné a žádoucí se k nim opakovaně vracet. 

Pracovat se svými pocity = tedy IN-FORMACEMI, které takto sami sobě zprostředkováváte, aby jste pochopili „dané téma“. 

Aby jste sami sobě do-přáli, při-spěli ke svému sebe-poznání, které krom Vás, za Vás nikdo jiný neudělá. 

Nejprve k tomuto musíte sami sobě dát svolení. 

Premium členství stojí 4444 CZK na jeden kalendářní rok

Cena jednoho článku = svazku je 444 CZK 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

PREMIEM členstvím ZÍSKÁVÁM

Ušetřím členstvím PREMIUM na rok

Za roční členství PREMIUM zaplatíte 4444CZK. Oproti 5328 CZK. 

Kompletní SVĚTELNÉ IN-FORMACE

Vstupem do členství máte jedinečnou možnost získat přístup ke všem IN-FORMACÍM, které jsou na mých stránkách. Zejména v mých článcích, které jsou psány Světelnou řečí, spolu s aktivačními větami a obrázky, obsažených v mých článcích. 

10% Slevu na koupi Transformačního Klíče

Jediný  průvodce transformací nejen ze Třetí do Páté dimenze psaný Světelnou Řečí  

Aktivační Světelné obrázky darem každý měsíc pouze pro členy Premia

Každý měsíc zasílám členům Premia  jedinečné Světelné obrazy, které nejsou zveřejňovány na sociálních sítích, ani v mých článcích. 

Přednostní účast na seminářích s omezenou účastí

Semináře s malou účastí osob, jsou pouze pro držitele PREMIA členství. Jedná se o semináře, s malým počtem účastníků, při kterých se aktuální téma osvětluje interaktivně s přítomnými osobami. 

Přednostní koupě na vstupenek

Členové Premia jsou přednostně, s časovým předstihem informování o veřejných aktivačních seminářích, s přednostním právem na koupi vstupenky. 

Jdu do toho naplno, chci PREMIUM členství se vším všudy

Vyzkouším to s jedním článkem

Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

444CZK

VIP Level - Jdu do toho na plno

Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

4444 CZK oproti 5328 CZK

K čemu mi to vše, ve své podstatě bude?

Krok za krokem, tak může dojít k vysvobození Vaší duše z okovů neznalosti sebe samých. Krok za krokem, po-stupně dojít  k sebe-poznání=Vědomého žití a prožívání svého poslání duše, skrze Vaše Já=Vašim jménem Vás samotných.  

Jdu do toho naplno, chci PREMIUM členství se vším všudy

Vyzkouším to s jedním článkem

Nechť je Vám tato knihovna Svazků, dobrou oporou a místem, kde najdete Svatou Pravdu Vesmíru zapsánu ve Světle Světlem.

Jednu radu k závěru do-volím si slovně Vám předat: bez trpělivosti, soucitu, lásky a míry pochopení k sobě samým, to půjde jen stěží. Neb trpělivost je ctnost, výsada královen a králů. Bez ní, nelze usednout na trůn Poznání.
Marie MIranlaja
Spirituální učitelka

Savour Your Next Holiday