Sesterstvo Růží

Sesterstvo Růží

SESTERSTVO RŮŽÍ

 

JSI NÁDHERNÁ, MILOVANÁ, MILUJÍCÍ BYTOST.

JSI ŽENA. JSI TVŮRKYNĚ, SPOLUTVŮRKYNĚ.

JSI DAREM PRO TUTO ZEMI.

JSI DAREM PRO SPOLEČENSTVÍ, DO KTERÉHO JSI SE NARODILA.

JSI DAREM PRO LIDI VE SVÉM OKOLÍ.

JSI DAREM PRO TY, KTERÉ DENNĚ POTKÁVÁŠ NA SVÉ CESTĚ.

JSI PRO-ZATÍM PERLA SKRYTÁ,

TVOŘÍCÍ A SPOLU-TVOŘÍCÍ, ZÁŘÍCÍ NÁHRDELNÍK POKLADŮ, DARŮ VINOUCÍ SE NA NAŠÍ MATCE ZEMI.

JSI HVĚZDA PRO-ZATÍM VE SVÉM NITRU SKRYTĚ, TIŠE ZÁŘÍCÍ.

POVSTAŇ A STAŇ SE TOU, KTEROU JSI.

POVSTAŇ A STAŇ SE TOU, PRO KTEROU JSI SE NARODILA BÝT.

KTEROU VE SVÉM SKRYTU SRDCE JSI. V BEZPEČÍ NÁS VŠECH, ŽEN V LÁSCE SVÍTÍCÍCH .

JSI SVĚTLO.

JSI ŽENA, BOHYNĚ.

JSI MÁ SESTRA.

 

Ženy, které stejně jako Ty, zažily ve svém životě bolest, útlak, utrpení, nepochopení, ponižování, bídačení.  Začínají se nyní navzájem probouzet, spojovat. Navazovat zpřetrhaná spojení a obnovovat prastará Sesterství. 

Přes všechno trápení, které působily Ti muži i ŽENY hrubé – zemské, které zadupat do země Tě chtěly. A Tvé Světlo, Tvé Dary přivlastnit si chtěly. Jsi dokráčela až sem.

Jsi úžasná, lásky-plná, silná, že jsi všechny útrapy, křivdy, násilí, nepráví, obviňování, ponižování, zastrašování ustála a přečkala. 

Dobře jsi své zkoušky zvládla, tak nejlépe, jak jsi v daný moment a okamžik dokázala, bylo v Tvých silách.

VAŽ SI SEBE SAMA ZA SVOU STATEČNOST.

ŽE NEPRODALA JSI SVOU JEDINEČNOST, SVOU BOŽSKOST.

NEPRODALA JSI TAK, SAMU SEBE = DUŠI SVOU.

Došla jsi až sem. Kde nyní nastal Správný Okamžik.

TEĎ A TADY. ZNOVU SI NA SEBE VZPOMENOUT. SVÉ SRDCE SOBĚ OTEVŘÍT.

 

Uzřít tak svou krásu. Tu krásu, Tvé jedinečné Božské Dary, které nepodařilo se v ne-Pravdě ciznám uzmout, podmanit a potupit, v ne-Pravdě zneužít!!!!

 

TEĎ A TADY JSI V BEZPEČÍ.

DO-VOL SI, OPĚT TOU JEDINEČNOU KRÁSNOU ŽENSKOU BYTOSTÍ, BOHYNÍ ZÁŘIT A BÝT.

V BEZPEČÍ NÁS VŠECH, KTERÉ SAMY SEBE JIŽ NEZRADÍME A SVOU

LÁSKOU CHRÁNIT DOVEDEME.

 

Aktivační obrázek: Opětovné obnovení Sesterstva v mém srdci. Otevírám Své Srdce Důvěře. Důvěřuji, že s ostatními Ženami jsem v Bezpečí. Důvěřuji, Věřím, Do-volím si bezpečí Sesterství

Je to dávná minulost, kdy ženy byly Sestrami. Bohyněmi, které samy sebe navzájem ctili, respektovaly a podporovaly. Byly si plně Vědomy, že sesterství je chrání. Jejich jedinečné Dary, které jim byly dány se vzájemně doplňovaly. Každá Sestra, tak byla-Je, unikátní Perlou, Růží, která se rozhodla zářit a být PO-ZEMSKÝM ZTĚLESNĚNÍM LÁSKY-SVĚTLA S BOŽSKÝMI DARY. 

Jen opatrně a pramálo se mluvívá o Matriarchátu, který kdysi byl na Zemi jako původním platným řádem. Utvářejícím a respektujícím životní cyklus Matky Země, lidí. Vše bylo v souladu, v řádu. Žena byla ctěna, chráněna, hýčkána, respektována a vážena. 

ŽENA JE TVŮRKYNÍ NOVÉHO ŽIVOTA. ŽENA BYLA, JE A VŽDY BUDE VÝŠE POSTAVENOU, NEŽ JE MUŽ. 

BUDE VŽDY MUŽE PŘESAHOVAT. ŽENA JE TOU ZEMÍ, VE KTERÉ SE VŠE TVOŘÍ. JE TO ZE-MĚ, Z NÍŽ JEJÍ DARY VYCHÁZÍ, ABY JE MUŽ VE SVĚTLE ZHMOTNIL. JEJÍ DARY JI NAZPĚT              K NOHÁM NA JEJÍ OLTÁŘ POLOŽIL. JEN DÍKY A SKRZE JEJÍ DARY MUŽ MŮŽE                   SEBE-VĚDOMÝM, ZÁŘIVÝM BÝT. JEN HLOUPÝ A NE-SEBE-VĚDOMÝ MUŽ, SVOU ŽENU PO-NIŽ-UJE, ABY JI SRAZIL K ZEMI A HRUBOST SVOU TAK, NAMÍSTO ZÁŘE DÁVAL NA ODIV. A JEN HLUPÁK UBOHÝ VE SVÉ HLUBOKÉ NEVĚDOMOSTI SRÁŽÍ ŽENU DOLŮ, POD JEJÍ Ú-ROVEŇ. TEDY NA MÍSTO – JEHO VLASTNÍ ROVEŇ, KDE ON SÁM JE SVÝM NE-VĚDOMÝM PŘÍTOMEN.  

ŽENA VŽDY BYLA, JE A BUDE BLÍŽE BOHU. TAK VŮLE BOŽÍ JEST.

O mužích, kteří haní své ženy se mluvívá dosti často. Jenže co je to oproti tomu, když žena ženu haní, a svými jedy tráví a raní. Stejně tak jako muži, i hrubé hluboko NE-SEBE-VĚDOMÉ ŽENY SRÁŽÍ JINÉ ŽENY DOLŮ, NA JEJICH Ú-ROVEŇ. ABY SI TÍM ILUZORNĚ DOKAZOVALY SVOU SÍLU=MOC. A DOMNĚLE ZVYŠOVALY SVÉ SEBE-VĚDOMÍ. HLUBOCE NEVĚDOMÉ, TAK SVOU POUHOU UBOHOST DÁVAJÍ VŠEM NAODIV, MARNĚ SE SNAŽÍC NĚKAM DOPACHTIT, KDE PRO-ZATÍM NEMOHOU A NENÍ JIM DOVOLENO BÝT. JEDINÉ, CO TAK ROSTE JE JEJICH EGO, UJIŠŤUJÍC SAMO SEBE O SVÉ JEDINEČNOSTI, SÍLE A ILUZI MOCI.  

ČÍM VÍCE ZRAŇUJÍ-PROTOŽE EGO NENASYTNÉ JE, CHCE ČÍM DÁL TÍM VÍC, TÍM VÍCE ŽIJÍ V DOMĚNCE, JAK DŮLEŽITÉ, MOCNÉ JSOU. JAK JIM TO HEZKY JDE, NA POMYSLNÉM ŽEBŘÍČKU VÝŠE ŠPLHAJÍ. V NEVĚDOMOSTI JIM VŠAK UNIKÁ, ŽE VE SVÉ PODSTATĚ HLOUBĚJI A HLOUBĚJI PADAJÍ, SVÉ DUŠI TAK V NEVĚDOMOSTI BOLEST STŘÁDAJÍ. CO NA DRUHÝCH PRO MOC PÁCHAJÍ, SAMI SOBĚ DĚLAJÍ. 

Znáte to zcela jistě také. Kolikrát Vás Vaše „kamarádka“ zradila, dokonce mne i okradla, aby si na můj úkor přilepšila. Kolikrát Vás kolegyně potopila. Kolikrát Vás Vaše matka ponižovala, hanila, bila. Jak jste v nelásce žít nucena byla. Jak pro svou rodinu nedostatečná a nepřijatá jste byla, protože jste JINÁ. A jak to bolelo, když Vás jiná žena zraňovala. Kdy jste přestala být tou krásnou bytostí zářící, ze strachu, že za to budete zase potrestána. Ze které strany kdy a co zase přijde? Kolik hrubých, ne-sebe-vědomých žen si na Vás chtělo své Ego ukojit. A kolik Vás využít, a na Váš úkor si přilepšit. 

Za každým, výše napsaným slovem se podepisuji. Je za ním osobní zkušenost.  Bolestná a mnohdy krutá. Nejvíce ranit a zranit může žena ženu. 

Proč si ženy začaly ubližovat. A kde se to vše stalo. A proč? 

Nebudu zde rozebírat historická data. Poselství tohoto článku je určeno těm ženám, které se nyní začínají z-Vědomovat. Uvědomovat si, samy sebe. Své dary a svou Jedinečnost. Které si prošly vším, co zde bylo napsáno. KTERÉ VŽDY BYLY SVĚTELNÝMI BYTOSTMI, VĚDOMY SI, ŽE TO VEŠKERÉ UTRPENÍ A BOLEST BUDOU JEDNOU PŘESNĚ TÍM, CO JIM POMŮŽE OPĚTOVNĚ SE ROSVÍTIT A ZÁŘIT. VZÍT SI NAZPĚT VŠE, CO JIM BYLO BOHEM DÁNO. V DOBĚ, KTERÁ NYNÍ NASTALA. TEDY DNES. ABY BOLEST Z UTRPENÍ PROMĚNILY V SÍLU SVĚTLA A MOHLY OPĚTOVNĚ ZÁŘIT. 

Mnoho žen Bohyň chránilo a ochraňovalo druhé, uzavřelo proti své svobodné vůli nejrůznější dohody, smlouvy, pakty, sliby, znemožňující jim PROŽÍVAT A BÝT SAMY SEBOU. Vzdaly se pro-zatímně své Božskosti, předávaly nuceně své dary ženám, které byly Zemské, či těm, které nestály ve Světle a které se tak za jejich uzmuté Dary mohly skrývat. Vydávat se za bohyně. Místo toho z nich byly pouhé čarodějnice. 

Bohyně z lásky ke svým bližním se sebe-obětovaly, aby chránily a uchránily Pradávná Posvátná Tajemství na Zemi. Souhlasily s tím, že se vzdají svých darů, nebudou zářit těm ženám, které nebyly a neměly býti těmito dary obdarovány. pro ochranu druhých. Či za situací, kdy jim bylo znemožněno být plně při vědomí( otravy lektvary apod.). Byly to přesně ty ženy zemské, které zde byly proto, aby se od těch Po-zemských učily. 

Nicméně ZÁ-VIDĚLY ŽENÁM, KTERÉ BYLY VELEBENY A CTĚNY. ŽENÁM CTNOSTNÝM, VŠEMOCNÝM A ZÁŘÍCÍM. Proč ony mají něco, co ony ne?   Vždyť v čem jsou jiné než Ty, které září a jsou ve skrze bytostmi krásnými, láskyplnými? 

Není Žena, jako žena. To zjistili i muži, kteří se mnohdy nechali zmást kouzelnými čárami, které jim byly podstrkovány namísto „Světla“ a Vědomého Tvoření = KOUZLENÍ. Které vnímaly její proměnlivost, její cykličnost. Které dokázaly Vědomě tvořit – tvořit a šířit tak mimo jiné i KRÁSU VŠUDE OKOLO SEBE“. ŠÍŘILY TÍM SVĚTLO. 

KRÁSA JE BŮH. BŮH JE KRÁSA. KRÁSA JE LÁSKA.

Muži ovšem chtěli – potřebovali Ženy Bohyně. Které byly nastaveny na cyklus na Zemi. Mnozí z nich byli podvedeni. I proto začali tyto podvodné ženy hanit a pronásledovat, násilím se domáhat něčeho, co jim nemohlo být pře-dáno, v podporu a klamu jim bylo slíbeno.  

Ženy Pozemské= ženy Bohyně byly – jsou duše, energie, které se zde inkarnovaly i z jiných vzdálených světů, souhvězdí a galaxií. Byly na Zemi Mocné. Tedy Všemocné = Vědomé. Muži si byli vědomí jejich Síly, jejich „moci“. Proto je uctívali jako své Bohyně.  

Ženy zemské chtěly se dostat na místa Bohyň. Podvody, klamy a čárami, smlouvami a pakty. Temnými spolky, které na sebe mnohdy aspekty Bohyň navenek vzaly, aby vina padla na TY „STOJÍCÍ VE SVĚTLE“.  Tak to takřka vše začalo.

 Byla to prostá závist, chtíč, neláska. TOUHA PO-MOCI. Která spolu s podporou „Temných Žen“, nestojících ve Světle vedla k tomu, že ženy Pozemské byly neprávem označovány jako čarodějnice. A ty, které nicotu páchaly, jako ty nevinné. Historicky označujeme toto období jako dobu Temna-středověk, kdy byly páchány hony na Bohyně (neprávem označovány jako čarodějnice). Byť etapa, kdy se to vše odehrávalo byla mnohem delší. Středověk je jen střípek z kontinua na Zemi. 

 

Zeptej se sama sebe, SVÉHO SRDCE zda Tvá Duše nemá v sobě nastavení: 

PROTO ABYCH PŘEŽILA, MUSÍM SVÉ DARY PŘEDÁVAT TĚM ŽENÁM, KTERÉ TOHO NEJSOU HODNY. KDYŽ TAK BUDU ČINIT, BUDEME- BUDU V BEZPEČÍ.

 

Mnoho žen, aniž by si to uvědomovalo, si toto nastavení nese do dnešních dní. I díky těmto dohodám, zkušenostem se ženami, se doslova Bojí sami sebe.

PLNĚ OPĚTOVNĚ SI VZÍT NAZPĚT, PŘIJMOUTSVÉ BOŽSKÉ JEDINČNÉ DARY. 

NYNÍ NASTÁVÁ ČAS, KDY DOCHÁZÍ K OPĚTOVNÉMU PROBOUZENÍ VŠECH POZEMSKÝCH BOHYŇ.

ZVĚDOMUJÍ SE A BEROU SI NAZPĚT VŠE, CO JIM NEPRÁVEM A NESVÁREM BYLO ODEBRÁNO, ODEPŘENO.

ROVZPOMÍNAJÍ SI OPĚT SAMY NA SEBE A NA SVÉ DARY. 

MNOHO SKRYTÝCH PRAVD A TAJEMSTVÍ VYJDE OPĚTOVNĚ NA SVĚTLO A BUDE ODHALENO. 

DÍKY TOMU, SVĚT KROK PO KROKU, PO-STUPNĚ BUDE ZÁŘIT. 

 

Můžeme se připravit na mnohá nečekaná odhalení, která vnesou opětovně světlo tam, kde je třeba. Nový Vítr do mnohých starých nefunkčních uspořádání. Zčista Jasna se může stát, že s takovýmto odhalením některé Staré a Zavedené instituce jednoduše nebudou schopné ustát takto „velké“ a je samotné přesahující skandální odhalení. Padnou. Setrvačnost, díky které stále fungují již nebude dostatečnou hnací silou pro jejich další fungování. 

Ještě před nějakou dobou, by mne ani ve snu nenapadlo, že budu psát článek na toto téma. Sled na první pohled ne-vinných události, nicméně otevřel téma ženských vztahů v mém životě. Běh každodenních událostí tomu chtěl, že se tak stalo. Za tuto zkušenost děkuji Bohu každý den. Byla jsem tímto zcela osvobozena. Již nějakou dobu jsem vnímala, že ne všechny mé „kamarádky“ jsou stejně nastaveny v přijímání a dávání, tedy ve vzájemné výměně energií. Což je důležité, aby mezi námi, nevznikaly vzájemné energetické dluhy. Jenže jsem to přehlížela.

Vždyť jsou to mé kamarádky, odpovídala jsem Bohu, se kterým jsem rozmlouvala. Nemůžu je teď opustit. Zažívají trápení. Podpořím je. Obhajovala jsem své nekonečné dávání, rozdávání sebe samé a podporování druhých žen, ale i mužů. Určitě to mají nastavení stejně. Když budu potřebovat jejich podporu. Budou mi ji opětovat. No když jsi si tím tak jistá. Zněla odpověď. Uvidíš. a tak se i stalo.

Podporovala jsem kamarádku intenzivně, byla každodenní. Trvala takřka půl roku. Ke konci jsem již vnímala, že jsem se vůči této ženě vydala na maximum. I přesto, že již vnímám náš svazek v tomto směru jako pro mne zcela vyčerpávající. Nebyla jsem schopna z toho vystoupit.  To, že slepě podporuji někoho, kdo má na prvním místě jen sebe a potřebuje si ulevit, aby mu líp.

Takzvaně na mně hodit to svoje, nabaštit se mojí energetické podpory a jít spokojeně dále jsem prozřela až v okamžiku. Kdy jsem požádala o podporu já. A jak správně hádáte, kamarádka se ke mne zcela otočila zády. Byla to jedna jediná prosba, kterou jsem vyřkla třikrát. Bez úspěchu. Zbytek daného kamarádství se mi ukázal v okamžiku, kdy jsem po tomto bolestivém prozření přerušila kontakt. 

Tou dobou jsem vnímala, že je zde nějaké nastavení, které mne k takovému jednání doslova nutí. Jen mi za-tím bylo dovoleno jej odhalit. 

Když jsem začala mít své webové stránky veřejné, vnímala jsem nutnost pře-dat poznatky a dary z mých článků ostatním lidem. Obrátila jsem se nejprve na jeden u nás největší portál se „spirituální tematikou“.

Odpověď kladná na mou prosbu s uveřejňováním článků přišla takřka okamžitě. S dodatkem, že pro vyrovnání energií je vítaná jejich podpora. Inu dobrá řekla jsem si a zaslala jsem Dar. Vědoma si, že již článek sám je pro ně Darem také. A tím je předán druhým lidem. 

Nutnost vyrovnání energií byla zmíněna opakovaně. Když vyrovnaná energeticky spolupráce má být, jsem pro. Řekla jsem si.

Prosila jsem redakci, zda-by mi mohlo být umožněno, tak jak je tomu u jiných autorů-přesněji autorek, propojení z článků přímo na mé webové stránky. I na konkrétní článek, kde by se načítal počet zobrazení. A také, zda by mi mohly k mým článkům přidávat Světelné obrazy, které tvořím k danému tématu a předávají lidem IN-FORMACE ve Světelné Obrazové Podobě.

Netušila jsem, co vše se tím odkryje. Vždyť přeci jsem se obrátila na „portál“, který je tady přesně pro takové lidi, jako jsem já. Nebo ne?  

Začaly se dít věci.  Odpovědi redakce nepřicházely. Za nějakou dobu jsem obdržela e-mail, ve kterém stálo, že s propojením stránek mi nepomůžou. V případě obrázků mají pozitivní zprávu. Stačí podepsat smlouvu, ve které se vzdávám autorských práv jak na článek, tak na obrazy a hlavně, nám je posílejte dále. Zalapala jsem po dechu. Protože se nám všem velmi líbí! Nestačila jsem se divit. Chápu. Když jsou daná nějaká pravidla, je třeba je respektovat. Nicméně zde mi pravidla pro propojení na mé stránky osvětlena nebyla. Záměrně byla zamluvena a jejich interpretace byla obejita. 

Přicházely IN-FORMACE, které jsem načítala již v průběhu komunikace s dotyčnými lidmi. Zprvu jsem měla obtíž je přijmout. Vždyť je to internetový portál, který si zakládá na tom, že podporuje „duchovní, pracovníky Světla“. A tak, aniž by si toho byly dámy vědomy, se mi začalo odhalovat vše, co je v tomto článku výše psané. Nestačila jsem se divit, při zjištění, že skrytá závist je příčinnou.  KOHO, VE SVÉ PODSTATĚ PREFERUJÍ= JAKOU ENERGII PODPORUJÍ.                  Že ve Světle stojí jen okrajově, ženy nestojící ve Světle a Pravdě podporují. Byť věřím, že             ne-Vědomě.  

Tudíž zcela po-chopitelně, zde pro mé Světelné články. Pro mne a ženy Stojící ve Světle není místo. A pokud ano, tak jen tak, aby veškerá energie plynoucí z Daru ve formě článku zůstala na jejich portále. Podporují Ty energie, které jsou odrazem nastavení jich samotných. 

„Je třeba, aby ti bylo ukázáno vše. Nyní je čas, vynést tyto informace na Světlo. Odkrýt je a otevřít toto téma, tyto IN-FORMACE v pod-VĚDOMÍ druhých žen, aby se mohly, i ony osvobodit“. 

Byly mi ukázány smlouvy a dohody, které umožňovaly získávat in-formace ženám, které by je za jiných okolností nedostaly. I díky tomu, tak navenek můžou vyvolávat dojem, že jsou někým jiným. Mohly se tak stavět do iluze Pracovníků Světla, v tomto případě Duchovních žen – Spirituálních učitelek, kněžek, vůdkyň. 

Mnohé z nich mají uzavřené dávné dohody a smlouvy, které jim umožňují takto působit. A za iluzi Sesterství se schovávat. Některé o faktu, že výše jmenované, zavazující je vstoupit do „Iluze Sesterství“ a předávat tak své dary těm, které ani za Boha nejsou ženy Pozemské Bohyně, Tedy ženy stojící ve Světle nevědí. A tak se to navenek tváří, jak spolek spolupracujících a vzájemně se podporujících žen. 

Nicméně je jen otázkou kontinua, kdy jejich Pravdivost bude odhalena, stejně jako ony samy. Ty ženy, které v tomto svazku jsou, pro-zatím tyto skutečnosti nevidí, budou osvobozeny. V případě, že si dovolí prozření, budou ony samy chtít.    

Zkušenosti s druhým portálem, kde mi článek doslova vykopírovali s mou fotografií z webových stránek, kdy odmítli uvést mé jméno a autorství článku. Cože je rovno krádeži. Uvádět raději nehodlám. Zde setkání s hrubě níže zemskou ženou bylo velmi cenné. Ukázala v celé své pravdivosti, jak to bývá. Fakt, že se tyto ženy mylně domnívají, že se skryjí za atributy „Světelných Žen“. Jejich činy je vždy v Pravdě odhalí a prozradí tak sami sebe ve své podstatě.  

Díky této zkušenosti, která mnou doslova prošla, kdy se vše otevřelo a na Duchovní úrovni zpracovalo. Očistilo. Jsme s Velkým bílým Bratrstvem a Sesterstvem vykonali následující: 

NA DUCHOVNÍ ÚROVNI BYLY TYTO SMLOUVY, DOHODY, PAKTY, ÚMLUVY ANULOVÁNY, ZRUŠENY.

KLETBY A PROKLETÍ, NEPRAVÁ OBVINĚNÍ, UHRANUTÍ BYLA ZRUŠENA. 

MNOHÉ ŽENY TAK V NOVÉM KALENDÁŘNÍM ROCE ZČISTA JASNA POCIŤOVALY NÁVAL NOVÉ ENERGIE, VOLNOSTI A SVOBODY. 

NĚKTERÉ ŽENY PO NOVÉM KALENDÁŘNÍM ROCE 2020 ZCELA NÁHLE OPOUŠTĚJÍ SVÁ DOSAVADNÍ MÍSTA, PARTNERSKÉ, ČI PŘÁTELSKÉ SVAZKY. 

DUŠE MNOHA ŽEN SE STALA OPĚTOVNĚ SVODNÝMI, TÍM SE STALY SVOBODNÉ ŽENY SAMY VE SVÉ PODSTATĚ. 

VEZMĚTE NA VĚDOMÍ: 

NENÍ NUTNÉ UZAVÍRAT ŽÁDNÉ SMLOUVY, ČI VSTUPOVAT DO JAKÝCH KOLIV SPOLKŮ, INSTITUCÍ, NA DŮKAZ ŽENSKÉHO SESTERSTVÍ!!!!!!!!!!!!!

ŽENA, KTERÁ STOJÍ VE  SVĚTLE, TEDY V LÁSCE. SI JE ZCELA VĚDOMA KAŽDÉHO SVÉHO SLOVA = ENERGIE, KTEROU SVÝM SLOVEM TVOŘÍ, SVÉHO ČINU.

VIDÍ, VNÍMÁ, ZŘÍ ŽENU DRUHOU JAKO SVOU SESTRU VE SVÉM SRDCI. PROTO JÍ MÁ V LÁSCE ZE SVÉ VLASTNÍ PODSTATY.

NENÍ NUTNÉ TEDY STVRZOVAT NĚCO SVÝM PODPISEM NA NĚJAKÉ SMLOUVĚ!

VĚDOMÍ, ŽE VÍTE, ŽE JE VEDLE VÁS STEJNĚ LÁSKYPLNÁ ŽENA, KTERÁ SI JE VĚDOMA

PŘEDEVŠÍM SAMA SEBE, ZÁŘÍ TEDY, POSILUJE VAŠE SVĚTLO, STEJNĚ JAKO VAŠE SVĚTLO TO JEJÍ.

VAŠE SÍLA, SVĚTLO, LÁSKA SE NÁSOBÍ. PROTO ŽENY STOJÍCÍ VE SVĚTLE, CHRÁNÍCÍ TAK JEDNU DRUHOU JSOU TÍM NEJSILNĚJŠÍM NÁSTROJEM SVĚTLA=LÁSKY NA ZEMI. 

TEĎ A TADY NASTAL OKAMŽIK NAVRÁTIT NA ZEMI PŮVODNÍ PRASTARÉ ŘÁDY A NASTAVENÍ. 

TEĎ A TADY OPĚTOVNĚ ZAPOČALO KONTINUUM PO-ZEMSKÝCH SVĚTELNÝCH BOHYŇ, KTERÉ ZAČÍNAJÍ OPĚT ZÁŘIT A BEROU SI SVOU VLÁDU, SVÉ DARY ZPĚT.

NARODILA JSI SE PROTO, ABY JSI ZÁŘILA. DO-VOL SI ŠÍŘIT SVÉ SVĚTLO

NECHŤ SE TAK STANE, NECHŤ SE STANE, NECHŤ SE TAK STANE. 

Psáno Světlem, Světelnou řečí. V lásce Marie Al Mayeiara äēt An Maat Raa  

bilarobinsonka

Odemykám skrytou pravdu a posvátná tajemství poselství duše ukrytá ve Vašem srdci. Jsem šťastná, protože plním své poslání. Mé poslání je předávat lidem správné, potřebné IN-FORMACE na jejich transformační cestě k nalezení sebe samých uvnitř svých srdcí. Mou cestu srdce si přečetěte zde