Světelná řeč není řeč, tak jak ji známe z běžné denní komunikace. Tedy nejdená se o jazyk, kterým běžně hovoříme!!!                     

SVĚTELNÁ ŘEČ = ENERGETICKÁ ŘEČ, VLOŽENA DO SYMBOLŮ, SLOV, VIZUÁLNÍCH OBRAZŮ, ČI ZNAKOVÁNÍ

Působí na duchovní, duševní a srdeční oblasti. Zde hovoříme o „sídle naší duše“. V mých článcích a v Transformačním klíči jsou za běžnými slovy                        VLOŽENA =SKRYTA=VEPSÁNA slova, někdy celé věty, či dokonce sousloví, která působí na jemnohmotné úrovni. Při čtení AKTIVUJÍ=PROBOUZÍ čtenáře. Mají také léčebný účinek. 

Světelná řeč při svém působení může vyvolávat nejrůznější pocity. Lidé, na které světelná řeč působí mohou vnímat uvnitř sebe, či zažívat :    mluví mi z duše, vzpomínky na dávno ztracený domov, vím kam patřím, to je přesně co už dávno znám, uvnitř sebe to vše vím, vybavení si záblesků na minulé inkarnace. Rovzpomínání si na sebe a své „Já“. Rovzpomínání si na svou hvězdnou – galaktickou rodinu. Pocity štěstí, že zde nejsem na Zemi sám/sama. Jsem bezpodmíněčně milován/ milována. Jsem bezpodmínečně přijímán/přijímána. Jsem v bezpečí. 

Některým lidem může světelná řeč vyvolávat pocity, kdy se jim text ztrácí, vzdaluje. ZEJMÉNA, POKUD DOJDE K ODEMKNUTÍ = AKTIVACI ČASOVÉHO KÓDU, ČI ODEMKNUTÍ ZÁMKŮ.

Mohou pociťovat i točení hlavy, případně mají potřebu si udělat odstup, přestávku od čtení. Je možné, že se během čtení také zaseknou na jednom místě. Jedna věta je čtena, opakována neustále dokola. Aniž, by čtenář byl schopen pochopit o čem „ve své podstatě“ věta, či daný text je. Znamená to, že energie světelné řeči v daném textu je přesně to, co je potřebné pro aktivaci, odemknutí, či posun dále. 

Při silném energetickém působení, kdy dochází k rovzpomínání si duše, při aktivaci, může někdy docházet i k fyzické nevolnosti, točení hlavy,  a potřeby oddechu, či spánku. Dochází k uvolnění bezdůvodného pláče, či pocitů vnitřní zloby.

Léčebná stránka působení světelné řeči ať už v mluvené, psané, či umělecké formě, vyvolává u lidí pocity štěstí, lásky, bezpečí, uvolnění bloků, naladění se na správné frekvence. Odhození těžkých břemen, či pocitů viny. Také dodává odvahu pro posun a vykročení dále. Posiluje víru v sám/sama sebe. Opětovnou víru v Boha beze strachu, bez pocitu trestu. 

Během projevu světelné řeči, se můžeme také setkávat i s určitými posunky, či gesty, které mluvící používá v průběhu, či před slovním projevem. Otevírá, nalaďuje správné energetické frekvence, “ informační kanály“. Vypadá to jako „znakování“, případně mávání rukama. Nejedná se o znakovou řeč pro hluchoněmé. I zde, dochází k aktivaci a naladění na správné energetické frekvence. Slovní Světelná řeč má stejné účinky, jako písemná, či umělecká forma. 

Slovní projev Světelné řeči je vyjadřován jako „dětstké brumlání, či žvatlání“. Rodiče se mylně domnívají, že si děti něco „žvatlají“ sami pro sebe, povídají si, sami se sebou. Děti si tak, povídají s jinými bytostmi, které běžně vidí a se kterými jsou v kontaktu. Světelnou řečí mluví i děti běžně sami mezi sebou. Pokud, by dospělý rodič byl ochoten si na Světelnou řeč rovzpomenout, měl by tak, nejen možnost komunikovat se svým potomkem, získal by přístup ke světelným informacím! 

Ve světelné řeči je analytická i logická stránka zcela mimo. Při psaní jsou vyjádřovány celé myšlenkové toky, které jsou přijímany z Vyššího Já. Vše napsáno v mých textech, jsou mé vlastní zkušenosti, či prožitky z mé životní, transformační cesty, také  IN-FORMACE mého Vyššího Já, které Vám touto formou předávám v souladu s Nejvyšší Boží vůlí.