SVĚTELNÁ ŘEČ = ENERGETICKÁ ŘEČ, VLOŽENA DO SYMBOLŮ, SLOV, VIZUÁLNÍCH OBRAZŮ, ČI ZNAKOVÁNÍ

Jak se pozná Světelná řeč

V mých článcích a v Transformačním klíči jsou za běžnými slovy VLOŽENA =SKRYTA=VEPSÁNA slova, někdy celé věty, či dokonce sousloví, která působí na jemnohmotné úrovni. Při čtení AKTIVUJÍ=PROBOUZÍ čtenáře. Mají také LÉČEBNÝ  ÚČINEK. Psaný text se od běžně psaného vizuálně neodlišuje. 

Rozdíl je v tom, jaké pocity v každém čtenáři vyvolává. 

Světelná řeč při svém působení může vyvolávat nejrůznější pocity. Lidé, na které světelná řeč působí mohou vnímat uvnitř sebe, či zažívat: mluví mi z duše, vzpomínky na dávno ztracený domov, vím kam patřím, to je přesně co už dávno znám, uvnitř sebe to vše vím, vybavení si záblesků na minulé inkarnace. Rovzpomínání si na sebe a své „Já“. Rovzpomínání si na svou hvězdnou – galaktickou rodinu. Pocity štěstí, že zde nejsem na Zemi sám/sama. Jsem bezpodmíněčně milován/ milována. Jsem bezpodmínečně přijímán/přijímána. Jsem v bezpečí. 

Probuzení- aktivace

Některým lidem může světelná řeč vyvolávat pocity, kdy se jim text ztrácí, vzdaluje. ZEJMÉNA, POKUD DOJDE K ODEMKNUTÍ = AKTIVACI ČASOVÉHO KÓDU, ČI ODEMKNUTÍ ZÁMKŮ

Mohou pociťovat i točení hlavy, případně mají potřebu si udělat odstup, přestávku od čtení. Je možné, že se během čtení také zaseknou na jednom místě. Jedna věta je čtena, opakována neustále dokola. Aniž, by čtenář byl schopen pochopit o čem „ve své podstatě“ věta, či daný text je. Znamená to, že energie světelné řeči v daném textu je přesně to, co je potřebné pro aktivaci, odemknutí, či posun dále. 

Při silném energetickém působení, kdy dochází k rovzpomínání si duše, při aktivaci, může někdy docházet i k fyzické nevolnosti, točení hlavy,  a potřeby oddechu, či spánku. Dochází k uvolnění bezdůvodného pláče, či pocitů vnitřní zloby.

 

Léčebný účinek

Léčebná stránka působení světelné řeči ať už v mluvené, psané, či umělecké formě, vyvolává u lidí pocity štěstí, lásky, bezpečí, uvolnění bloků, naladění se na správné frekvence. Odhození těžkých břemen, či pocitů viny. Také dodává odvahu pro posun a vykročení dále. Posiluje víru v sám/sama sebe. Opětovnou víru v Boha beze strachu, bez pocitu trestu. 

Savour Your Next Holiday