Transformace na Zemi od začátku do konce

Transformace na Zemi od začátku do konce

Slovo transformace je Latinského původu. Znamená přeměnu, přetvoření formy či přestrukturování obsahu. Není snad na Zemi člověka, který by za posledních pár let nezaznamenal změny odehrávající se v našich životech tak nějak samy od sebe. Některým se život otočil vzhůru nohama ze dne na den. Jiní dělají krok za krokem pomalé, nicméně zcela zásadní životní změny. Transformace začíná nenápadně. Nekonečnou únavou, pocitem konce, turbulentním odžívání karmických procesů, potřebou opuštění systému a třeba také zjištěním, že čas si zmizel Bůh ví kam. 

Uvnitř sebe lidé vnímají a vědí, že nemohou již nadále setrvat v tom starém, nefunkčním. Neví proč a kde se to v nich znenadání vzalo. Následují svůj „vnitřní hlas“, „vedení“. Mění nejen své staré zajeté koleje. Zanechávají za sebou vše, co v jejich životě nemá místo. Čehož nechtějí již nadále být součástí. Od-pouští věci, situace a společenství, která k nim nepatří.  Boří staré, zažité nefunkční vzorce ve svých životech. 

Opět v sobě nalezli odvahu, sebe-důvěru, sebe-vědomí. 

Postavili se na „svou novou cestu“.          

 K Vědomému životu.

Bytí, jehož součástí je přijetí odpovědnosti za „svůj vlastní život“.

Věří.  

Pro jiné nejsou změny viditelné. A jen si občas postěžují, že jsou více unavení. Okolí a lidé jsou pro ně „divní“. Změny jsou určitým způsobem hmatatelné a dotýkají se nás všech. Ať už si to přiznáme, či ne. Ať už chceme, nebo to odmítáme a vzdorujeme. 

 V jistém slova smyslu můžeme říci, že jsme nyní dospěli na planetě Zemi do doby a éry konce civilizace Atlantidy. Proto mnoho lidí má intenzivní pocit, že nastává konec lidstva, který se blíží   a systém se hroutí. Mají tuto zkušenost. Tento prožitek konce a pádu v paměti ve svých DNA.

Technologie máme na vyspělé úrovni. Byť zdaleka nejsou na tak vysoké, jako tomu bylo již v minulosti. Mnoha způsoby nám iluzorně ulehčují život a přinášejí domněnku, že jsme všichni navzájem propojení a jsme si blíže, než kdykoliv předtím. Byť opak je pravdou. Lidská touha, poháněná neláskou, strachem-temnotou mít vše pod kontrolou, hrát si „na Boha“, je společnosti po doušcích servírována jako úžasné vědecké pokroky, které nám údajně mají být ku prospěchu. 

Prý potřebujeme zasahovat do lidské DNA. Prý potřebujeme mít vylepšené děti na míru. Prý potřebujeme naklonovaná zvířata, geneticky modifikované potraviny, být super výkonní, necítit bolest a zažívat pocit svobody při řízení auta na stále přeplněnějších silnicích. Výčet domněnek, které nám systém podsouvá pod skrytou iluzí dosaženého pocitu štěstí, blaženosti a hlavně údajného pocitu bezpečí, by byl dlouhý. V touze hrát si na Stvořitele, jsou lidé nyní na stejném pomyslném milníku, jako již ve zmiňované Atlantidě. 

Tehdy hraní si na Boha dopadlo tragicky. Lidé se mylně domnívali, že jsou mu na roveň, či do-konce mohou být Spolu-tvůrci, čili Stvořiteli. Vždyť přeci došli tak daleko a tak „vysoko“.  Jsou vyspělí, domnívali se. Atlantiďané byli vysoce jemnohmotné bytosti. Nemuseli procházet procesem zrození a smrti. Jejich růst se uskutečňoval přes jejich Svobodnou vůli a uvědomění přes Poznání. 

Začali se více vzdalovat zdroji. Energie a vibrace houstly a začali více padat do hmoty.  Experimentů, kterými takto „prověřovali“ svá vědění bylo více. Poslední nicméně byl, jak všichni víme, zničující. Pokus, který si lidstvo dopřálo, stál konec jejich celé jedné existence. Atlantida padla. 

Obyvatelé, kteří přestáli tento „pád“, se rozdělili do mnoha míst. Valná část pod vedením Thótha se usídlila v Egyptě. Začala se tak psát pro nás nadále fascinující a překvapující éra Egypta. Která nám stále ještě nevydala všechna svá tajemství. 

Důsledek zničení Atlantidy a narušení rovnovážných sil i mimo jiné umožnilo, že Temné síly, které tohoto okamžiku využily, vstoupily na Zemi. Bílému Bratrstvu a Sesterstvu, v té době přítomno na planetě Zemi přímo, spolu pomocí s dalšími Světelnými, se nepodařilo tuto tragédii zvrátit. Jen nepatrně. 

Mnozí Zasvěcení, kteří měli zůstat „ve Světle“, podlehli. Touha po-moci je svedla na scestí. A přímo se podíleli a přispěli k hlubokému pádu do temnoty a nevědomí lidstva.  Napravit zkázu napáchanou tímto „pokusem“ již nebylo možno. Lidstvo se vzdalovalo víře, vědění. Upadalo do nevědomí, hmoty, systému vytvořeném strachem. 

Jedním z hlavních, který měl stát po boku Bílého Bratrstva a Sesterstva, byl Zasvěcený Merlin. Nicméně se tak nestalo. Mnoho lidí jej má spojeného s obdobím Avalonu a Excalibru. Nicméně prosím od tohoto kratičkého období se jednou pro vždy odprostětě.  Jeho působení bylo mnohem delší. Merlin nejen, že pod záminkou zneužil zástupce Pěti Živlů přítomných v klíčových momentech na Zemi. Byla to i posvátnost Draků a jejich síla. Proto ještě dnes mnohým draci nahánějí hrůzu, mají je spojené s temnými, krutými silami. 

V této epoše navíc uzavřeli „Padlí Zasvěcení“ smlouvy mezi sebou, kterými znemožnili vzestup nově inkarnovaných „Světelných Zasvěcených“. Zemi a působení na ní, si přerozdělili mezi sebou. Proto doba temna mimo jiné trvala tak dlouho. Proto docházelo k tak drastickému vybíjení všech, kteří se na Zemi jako „Světelní“ inkarnovali.  Pro mne  bylo rozpomínání mé duše na tyto události, boje  velmi bolestné. Zcela z pochopitelných důvodů se bála. Dala si „na čas“. 

 Nyní se lidstvo začíná opět probouzet. Rozpomínat se. Vracet se díky Transformací Vědomí opět ke Zdroji. Tedy ke Stvořiteli. Někteří již po-odkryli závoj iluzí. Zjistili, co je „za oponou“. Mnozí se vědomého života začínají teprve dotýkat. Jiní jej začali opět žít.  Jsme součástí jedinečné Galaktické transformace na planetě Zemi, která boří zažitá paradigmata a nahrazuje je zcela novými. Vše staré, nefunkční, nepotřebné, co Zemi a její energii nepřísluší je nyní vlivem působení Vyšších energií rozpuštěno a nahrazováno novým. 

Mnohé, co bylo zahaleno,  je nyní odkrýváno. Čeká nás „osvětlení“ mnohých velkých tajemství. „Starý život“ na Zemi končí. Někteří jedinci mohou trpět v tuto dobu silnými nočními můrami, běsy. Připomínají jim právě výše zmiňované okamžiky pádu civilizace, které byli součástí. 

Zcela zásadní je fakt, že Země byla osvobozena od Temných sil a energií, díky kterým zde byly narušeny rovnovážné nejen duchovní síly.

Jsem přešťastná, že dne 4.3.1019 Bílé Bratrstvo a Sesterstvo s definitivní platností deaktivovalo a zničilo – vyčistilo veškeré smlouvy uzavřené „Padlými Zasvěcenými“. 

Všem, co bylo těmito ustanoveními odepřeno neprávem a odebráno, 

 jim bude v plném rozsahu navráceno zpět.

A to v jejich „původní čisté Božské podobě“. 

Datum následující 21.3.2019, tedy 3-3-3 tento proces navrácení, jak jistě víte započalo. Proto mimo jiné, se budou v budoucnu objevovat noví „pracovníci Světla“, kteří vzejdou z „obyčejných“ lidí. Mnozí se budou profilovat právě do vůdčích pozic nově vznikajících společenství a skupin.

O těch si povíme za chvíli.  Čeká nás nyní období, kdy se „pracovníci Světla“ budou podílet na opětovném nastolení rovnovážných sil na planetě Zemi. V tomto směru  jsme teprve na začátku. Je před námi velmi, velmi mnoho práce.  Je na místě podotknout, že i zde nás čeká mnoho nového. 

Transformace ze Třetí do Páté dimenze je obdobím vzestupu na vyšší vibrační frekvence. Tedy vzestup do Páté Dimenze. Mimo jiné. Některé duše se rozhodly ještě před svou inkarnací, že se na vzestupu podílet nebudou a zůstávají a dožijí ve 3D realitě . Včetně těch jedinců, kteří se ve 3D podíleli na duchovní práci. 

Z tohoto pohledu můžeme říci, že dochází k novému dělení a uspořádání Lidstva na

Zemi. 

Zjednodušeně na vědomé a nevědomé.

 A jak to bude vypadat, co to pro nás znamená? 

 Jedinci, kteří se rozhodli vzestoupit, se nyní začínají jakoby „náhodou setkávat a sdílet“. 

Jejich potřeba v tomto směru bude narůstat. To potrvá i nadále. Vzájemné „napojování“, setkávání a navazování nových společenství bude běžné. 

Lidé tak budou s těmi, mezi kterými mají být.  

Díky vzájemnému sdílení IN-FORMACÍ na základě zkušeností, se budou formovat – tvořit skupiny, nová společenství, které budou čerpat informace z Kolektivního Vědomí. Což v realitě 3D nebylo možno. Či jen „sporadicky“.  Vyhnou se tak, či se jich nebudou dotýkat falešné informace založené na strachu, které hroutící se systém bude čím dál tím více produkovat. 

Je nutné vzít na vědomí, že příštích šest let  bude systém sahat k mnohem rafinovanějším způsobům, jak společnost strašit. Je si vědom faktu, že dochází k trvalým změnám na Zemi a nechce padnout tak říkajíc. Potřebuje i nadále, aby byl vyživován strachem. Jeho největším hnacím motorem a silou. Dřívější snahy vedly přes lidskou oddělenost – tedy uprchlická krize, rasismus apod. 

Nejsnadnější cestou je to pro systém především přes existenční jistoty. Tedy peníze. Finance, jak jistě víte, v příštích letech budou mizet. Systém chce mít finanční tok pod kontrolou. Nejen tím také, bude mít pod kontrolou svobodnou vůli lidí.  Protože peníze nebudou fyzicky, jen ve virtuálním světě, bude s nimi moci disponovat dle libosti. Což už se děje, jen mnozí lidé to stále nevzali na vědomí. Vždyť on-line bankovní systém přeci neposílá dráty elektrického vedení papírové bankovky, že. Záměrem také je, aby lidé měli čipy. Na těchto čipech bude vše, včetně finanční disponibility. Lidé se tak stanou loutkou, která v případě „neposlušnosti“ nebude mít k ničemu přístup. 

Vrátím se nyní na začátek. Kde zmiňuji nově vzniklá společenství. Ta si vytvoří svůj vlastní platební systém. Své vlastní peníze. Tím také systém odměňování. Ten již v některých místech běží. Najdete ho již dnes kupříkladu v Anglii, kde si obchodníci řekli, že nechtějí, aby daně z jejich obchodů šly na podporu státního systému. A tak mají své peníze, svou měnu.  

V tomto směru bude narovnáno to, co bylo dříve pokřiveno a neprávem odebíráno. 

Právě proto, že systém se bude snažit do poslední možné chvíle tyto informace tajit, či je sabotovat a vytvářet větší chaos a zmatek (tedy opět Babylon). Je komunikace, sdílení informací z „Kolektivního Vědomí“ v nových, byť zprvu malých společenstvích důležitá. Bavíme se zde o náhodné telepatii. To se určitě i Vám stává čím dál častěji. Na někoho pomyslíte a šup. Už jste  s ním v kontaktu. Tento komunikační způsob se bude rozvíjet a stane se tak zcela běžným pro ty, kteří se rozhodli vzestoupit. 

Pro mnohé, budou takto vzniklé skupiny, společenství novou rodinou, které se stanou součástí. Na planetě Zemi je nyní velmi mnoho jedinců, kteří se inkarnovali v tuto dobu pouze proto, aby se na vzestupu podíleli. Nemají zažité nefunkční vztahové vzorce. Nejsou zatížení dřívějšími inkarnacemi a karmou. Pro mnohé z nich, to znamená zcela jiné partnerské, případně rodinné uspořádání. Nicméně, většinou nemají tito jedinci klasický model rodiny potřebu zakládat.  „Starým duším“ mohou připadat tito lidé zvláštní. Protože nemají v sobě strach a bolestné zkušenosti z minulosti. Při vzájemné komunikaci, tak může docházet k pocitu, že každý je zcela z jiného světa. Z jiné planety.

Mnohdy nejsou schopni pochopit jeden druhého. I když mohou na určité úrovni dospět k porozumění. Jsou schopni vzájemně vedle sebe koexistovat při vynaložení značného úsilí. Z dlouhodobého hlediska ovšem, je tento stav pro obě strany vyčerpávající. To se může dít jak v partnerských vztazích, tak v rodinách. Nazvěme to „rozdílnost generací“. Hovořím zde zejména o generaci, která se nám teprve bude probouzet a zatím to vypadá, že se jen tak plouží od ničeho k ničemu. Podvědomě vnímají, že se nechtějí „pachtit“ za něčím, co nemá trvalou hodnotu a co zde po svém odchodu stejně zanechají. Nicméně, i tato generace má svá úskalí, kterým bude čelit. Právě to ne-pochopení je buď povede k vlastní cestě. Tedy splnění úkolu, který si předsevzali. Nebo svůj život doslova „neodžijí“. 

 Nová takto vzniklá společenství jsou nesmírně důležitá. Začínají a budou hrát důležitou, neřku-li zásadní roli v nově nastaveném pořádku. Skupiny již takto vzniklé, které se začínají tvořit, mají každá svůj úkol. Jejich cíl je nicméně společný. Možná Vás to pobaví, či to vyzní pro mnohé jako otřepané klišé, přesto: 

navrátit planetu Zemi do jejich původních láskyplných energií. 

Tedy život v míru, harmonii a Lásce

Vzestup na vyšší energetické vibrace.  Jedno-duché, že? 

Zprvu to může vypadat, že působí chaoticky. Nicméně z vyššího pohledu se vzájemně doplňují a jejich práce dohromady tvoří jeden celek. Budou velmi intenzivně napravovat, co dřívější generace v nevědomí, v temnotě napáchaly. Mnohá společenství, která již vznikla začínají působit. Nemají potřebu vlastnit. Naopak. Chtějí být svobodní a nezavazovat se. Nevytváří tak závazky, důvody k dalším inkarnacím. Cítí silnou potřebu a touhu být prospěšný a splnit svůj úkol, poslání. Jsou velmi silně napojeni na Matku Zemi. Vnímají, že jsou součástí celku. Způsob života dřívějších generací je pro ně nepochopitelný a nic jim neříká. Tak se můžete setkávat s dětmi, kteří Vám řeknou, že jsou třeba mořskou pannou, vtělenou do lidského těla, aby ochraňovali vodstvo na planetě Zemi.  

 Jsou to skupiny jedinců, kteří nemají ve svých DNA nefunkční vzorce nutící je 

vzhlížet a vyznávat falešné hodnoty systému. 

Lidé, kteří nevzestoupí, zůstanou žít ve starých pořádcích. V systému reality a zákonitosti 3D. Jejich inkarnace, jsou obvykle jejich poslední. Tím také jejich role na planetě končí. Po opuštění fyzického těla se navrací zpět, kam patří. Výjimkou jsou jedinci, kteří po nečekaném, náhlém odchodu se rozhodnou pro inkarnaci novou, která bude již ve vibračně nově nastaveném těle. 

Toť všeobecné In-formace, co se nám to tady koncem roku 2012 začalo odehrávat a v plné síle, se spustilo před šesti lety. Nevím, jak to máte Vy. Nicméně můj život je od té doby zcela jiný.        Za poslední tři roky, z něj nezůstal kámen na kameni. 

 

Byla to jen potřeba si od všeho odpočinout, protože jsem nemohla ve stávajícím povolání vydržet. Chtěla jsem „jen“ změnit směr. Vizí bylo několik. Domnívala jsem se, že s určitostí vím. Jsem si zcela jistá, že práce „duchovního“ se mne netýká. Byť jsem již byla jasnozřivá a četla špatné, nefunkční vzorce lidí.  Stejně jako jejich poslání či záměry. No jo. Znáte to. Člověk míní, osud mění. Čím více jsem odmítala, tím více mne vše dohánělo. Čím více jsem vzdorovala, o to větší tlakům jsem čelila. 

 Zašla jsem jen na pár odbloků.  Zpracovat některé věci. Udělat si pořádek sama v sobě a vyhodit kostlivce ze skříně. Jo jo. Chceš-li Boha rozesmát, řekni mu své plány. Říká se. Dávám tomu zcela za pravdu. Mimo jiné, se i tím transformační procesy spustily v plné síle a já stačila jen občas lapat po dechu. Děly se mi věci, o kterých jsem se dočetla pramálo. Informace, že probíhají energetické vlny, které rozpouští vše staré, a že jsme v tuto dobu unaveni, mi nestačily. 

Nějak to všechno nechtělo brát konce a mnohdy jsem ztrácela pojem o tom, co vše se to se mnou děje. Narážela jsem na absolutní nepochopení, nepřijetí u lidí, kteří mi byli doporučováni jako zcela jasně „duchovní“, kteří mne nasměrují. Jiní se zase domnívali, že jdu tak říkajíc po špatné cestě. Že mi Ego brání a už mám dávno začít pracovat jako „duchovní“. „Vždyť jsi jasnozřivá, víš kolika lidem můžeš pomoct“! Slýchávala jsem. 

Uvnitř mne samotné, ve svém srdci jsem to necítila. 

Intenzivně jsem vnímala, že to ještě nejsem úplně „“ 

 Že ještě nenastal „pravý čas“. 

Nevěděla jsem, kam mne nová cesta zavede. A jestli mne vůbec bude něco čekat na „jejím konci“. Uvnitř sebe jsem jen věděla, že prostě musím jít dál. 

Pomalu, ne vždy jistě, jsem sama zdolávala strachy a procházela má údolí temna. Uvnitř sama sebe, jsem začínala tušit, že z téhle „nové cesty“ nechci sejít a není z ní návratu. Dneska už se tomu i směju. I když před nedávnem, mi do smíchu vůbec nebylo. Každý, kdo se vydal na cestu růstu, ví, o čem mluvím. 

Transformace ze třetí do páté dimenze mi otevřela dveře do zcela nového, 

nejen vědomého života.

Byla to cesta z nevíry, nedůvěry, nelásky a ne-sebe-vědomí. Žila jsem proto, abych pracovala a platila účty, byla zařazena v systému jako všichni ostatní. Tedy tak, jak by se „prý“ mělo a společnost od nás očekává. Ne tak, jak bych já sama chtěla a měla.

 Nebyla jsem sama sebou. 

Nevěděla, kdo jsem. 

Ani jsem nemohla.

Objevila jsem se, poznala a nejednou překvapila samu sebe díky transformaci.  

Našla jsem svou vlastní sebeúctu, naslouchajíc svému vnitřnímu vedení, svému srdci. Transformační procesy a cesta, na kterou jsem se tak vydala byla vážně přetěžká. Lhala bych Vám trvzením, že to byla procházka růžovou zahradou. Nicméně, když vezmete na Vědomí, že rosteme díky Bolesti. Víte, že je to vše správně. I poznání, že jsem všechny zkoušky, které mne potkaly „prostě dala“. Že jsem odolala všem sabotérům, kteří mi byli posláni do cesty, abych se nikdy nepostavila do své vlastní síly. „Neprobudila“ se a nevystoupila na světlo. Nepřijala se.  Nebyla tou, kterou mám být a kterou jsem, je pro mne cenné. Zjistila jsem, kdo, kým vším jsem, či nejsem a co vše dokážu. Co vše je v mých silách. Je, či není možné.

Na své „nové cestě“ jsem vykročila přesně v moment, kdy jsem si plně vědoma sebe sama. V dobu, kdy to mělo být. Trvala mi tři roky. Intenzivní každodenní práce. Zejména v roce posledním. To už jsem pracovala na Průvodci Transformace ze Třetí do Páté dimenze. Pro všechny, kteří se rozhodli vzestoupit. Pro předání IN-FORMACÍ, které je odemknou. Navedou správným směrem. Posvítí jim na cestu v místech, kde už ostatní světla dávno zhasla. A aby také věděli, že v tom nejsou sami. Nejsou ani divní, ani špatní, ani přecitlivělí, ztracení. Že se s nimi děje něco úžasného, co zatím ještě není vidět a sami nemohou vnímat. A že ta cesta stojí za-to. 

Možná jsem se na té cestě chvilku ztratila. Jen proto, abych se opět našla.

 Budu pravdivá, když řeknu, že jsem tak zachránila samu sebe. 

Zachránila jsem si tím to nejcennější, co všichni od prvního nádechu do posledního

výdechu „máme“.

Svůj vlastní Život. 

Začala jsem věřit. Věřit v sebe sama, v dary, které mi Bůh dal.

 Objevila jsem v sobě Božské Já. 

To jedinečné, které všichni tak usilovně hledáme tam venku. 

Které má každý z nás uzamčeno ve svém srdci. 

Dovolila jsem si jej opět odemknout.

Věřím, že tenhle opětovný „pokus“ jako lidstvo zvládneme. 

Že to prostě dáme.

 Zachráníme tak nejen sami sebe, i když už máme dvě hodiny po dvanácté. 

Jsem ta co Věří…….a jak to máte VY? 

 Psáno Světelnou řečí,Světlem.  S láskou Marie Al Mayeiara äēt  An Maat Raa

bilarobinsonka

Odemykám skrytou pravdu a posvátná tajemství poselství duše ukrytá ve Vašem srdci. Jsem šťastná, protože plním své poslání. Mé poslání je předávat lidem správné, potřebné IN-FORMACE na jejich transformační cestě k nalezení sebe samých uvnitř svých srdcí. Mou cestu srdce si přečetěte zde